ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

ΣΑΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ: 029450645
ΔΟΥ: Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΔΡΑ: ΕΡΜΟΥ 23
ΓΕΜΗ: 39408306000

Το www.sapidis.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης, διαφήμισης και πώλησης από απόσταση των προϊόντων του μέσω του διαδικτύου, που εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ερμού 23, με τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-236569.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε προς όφελός σας και οικονομική σας προστασία να διαβάσετε προσεχτικά και να συμβουλευθείτε τους κάτωθι γενικούς ή και τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται ειδικά για την εν γένει χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sapidis.gr.

Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην άνω ιστοσελίδα μας www.sapidis.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς με ελευθέρα τη βούλησή σας απαλλαγμένη από τυχόν ελαττώματα που θα καθιστούσαν άκυρη τυχόν τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.sapidis.gr αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, εξυβριστικό, εκβιαστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων κάποιου άλλου, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπορικές εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος των εργασιακών σχέσεων), που παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλη ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιασθεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, προσωρινά ή οριστικά, μερικώς ή ολικώς, που παραβαίνει την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, που δύναται να παρενοχλήσει και βλάψει είτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε τρίτα πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση  προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ο καταναλωτής-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει, για τα έξοδα τηλεφώνων του και των μεταφορικών για την προς αυτόν ή σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτόν παράδοση των αγαθών, για την εν γένει επικοινωνία του με την πωλήτρια εταιρεία «Sapidis».

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας www.sapidis.gr , συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, είναι πνευματική ιδιοκτησία του φορέα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και προστατεύονται αστικά και ποινικά από την ελληνική και διεθνή έννομη τάξη. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του διαρκώς ανανεωμένου υλικού της ιστοσελίδας μας ολικώς και μερικώς, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Η εμπορική δραστηριότητα του e shop www.sapidis.gr δηλώνεται προς τους καταναλωτές ότι είναι νόμιμα καταχωρημένη στο αρμόδιο ΓΕΜΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

  • Κάθε μεταξύ μας τυχόν αναφυόμενη διαφορά από την αγοραπωλησία δύναται να επιλύεται πρώτα από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 11 του Ν. 2251/1994 «περί προστασίας του καταναλωτή».
  • ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ: Για κάθε τυχόν διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης από απόσταση, άπαντες εμείς οι συμβαλλόμενοι από τούδε ρητά συμφωνούμε και αποδεχόμαστε, σύμφωνα με άρθρα 42 και 43 ΚΠΟΛΔ, ότι αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα καθ’ ύλην δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.