ΑΛΛΑΓΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία του καταναλωτή, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας, μπορείτε να κάνετε πίσω <back> και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας, πατώντας το κουμπί <αφαίρεση> . Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή και να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση πριν την εκ μέρους μας ειδοποίηση αποστολής των προϊόντων, καλέστε μας στο 2310-236569. Ανάλογα με το στάδιο της εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει το προϊόν ή τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφει ο Ν. 2251/94 «προστασία καταναλωτή» ως αυτός ισχύει σήμερα κωδικοποιηθείς με άρθρο 1 της Υ.Α. 5338/2018 (ΦΕΚ Α/191), ειδοποιώντας τον πωλητή σε σταθερό μέσο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο ίδιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο παρέλαβε αποδεδειγμένα το προϊόν από τον πωλητή και μέσα στην ίδια ημερομηνία από την υπαναχώρησή του να επιστρέψει και παραδώσει το προϊόν στον πωλητή, επιβαρυνόμενος ο καταναλωτής με το κόστος επιστροφής, μη αποκλειομένης της ρητής συμφωνίας των μερών για μεταξύ τους ορισμό συντομότερης προθεσμίας επιστροφής ακόμα και μέσα στην προθεσμία της υπαναχώρησης, πληκτρολογώντας ο καταναλωτής το αντίστοιχο εικονίδιο με την ένδειξη «αποδέχομαι σε περίπτωση υπαναχώρησής μου την επιστροφή των προϊόντων σε εσάς εντός 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των».

Για τη ρητή δήλωση του καταναλωτή για την υπαναχώρησή του υποχρεούται να πληκτρολογήσει το εικονίδιο με την ένδειξη «Υπαναχωρώ και επιστρέφω τα προϊόντα που μου παραδόθηκαν την ημερομηνία  ……. του μήνα ………….. του έτους …………. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι: …………………………………………………………………………………………………………………………………….».

 

Με την ως άνω γενόμενη υπαναχώρηση ο πωλητής αμελλητί κοινοποιεί στον καταναλωτή σε σταθερό μέσο την επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης και σε πολύ 14 ημερολογιακές ημέρες επιστρέφει κάθε πληρωμή που έκανε προς αυτόν ο καταναλωτής για το συγκεκριμένο προϊόν αφού πρώτα ο καταναλωτής έχει επιστρέψει άθικτο και χωρίς ελαττώματα που προκάλεσε ο ίδιος το προϊόν στον πωλητή.

Επιστροφές λόγω υπαναχώρησης γίνονται δεκτές μόνο αν έγιναν κατόπιν δήλωσης υπαναχώρησης σε σταθερό μέσο, αν τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν από τον καταναλωτή, αν αυτά έχουν τις σημάνσεις τους/καρτελάκια, αν συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής των πώλησης.

Γίνεται μνεία για την ύπαρξη νόμιμης ευθύνης μας για τυχόν πραγματικά ελαττώματα και για τυχόν έλλειψη των συμφωνηθεισών ιδιοτήτων των πωλουμένων αγαθών μας, εντελώς διάφορων από τις αναλυτικές πληροφορίες που δίνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για κάθε διαφημιζόμενο προς πώληση αγαθό μας.

Γίνεται επίσης μνεία ότι με την περιέλευση του πράγματος στη φυσική εξουσία του καταναλωτή ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου ο κίνδυνος βλάβης του ή απωλείας του μετατίθεται σε αυτόν, όπως επίσης και στην περίπτωση που ο καταναλωτής υποδείξει προς αποστολή και παράδοση το μεταφορέα και παραδοθεί σε αυτόν το αγαθό για μεταφορά και παράδοση στον καταναλωτή.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, αντί της υπαναχώρησης:

Μέσα στην ίδια προθεσμία να πραγματοποιήσει αλλαγή/αντικατάσταση με ίδιο ή άλλο προϊόν, ακόμη και την τυχόν επιδιόρθωσή του,  μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Προβείτε στην αλλαγή σας στο e shop εφόσον έχετε κάνει την αγορά σας απ΄ αυτό. Στείλτε το δέμα σας πίσω με οποιαδήποτε μεταφορική επιθυμείτε με δική σας επιβάρυνση, αν το προϊόν ταυτίζεται με την παραγγελία σας, με τη διαφήμιση και τις προδιαγραφές της. Το δέμα σας πρέπει να περιέχει: α) Το προϊόν που επιστρέφετε, β) την απόδειξή σας.

Για τη δέσμευση/κράτηση του προϊόντος που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή θα πρέπει να προβείτε σε νέα ηλεκτρονική παραγγελία. Μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με επιπρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τη μεταφορική ή μέσο που επιθυμείτε να γίνει η παράδοση σε εσάς, αφού το κόστος της βαρύνει εσάς.